Yüzey Plazmon Resonans Uzmanlığına,

hoşgeldiniz. Sizlerin yaşam bilimleri, biyosensörler veya malzeme bilimi alanlarında kesin ve yüksek kaliteli sonuçlara ulaşmanız için yardımcı olmayı hedefliyoruz. Burada MP-SPR teknolojisi, uygulamaları ve ürünleri hakkında daha anlaşılır olabilmesi için Türkçe olarak kısa ve öz bilgiler vermekteyiz. Daha detaylı bilgiyi İngilizce web sayfamızda bulabilirsiniz.

MP-SPR Uygulamaları

Çok Parametreli Yüzey Plazmon Rezosans (MP-SPR), hem kuru hem de ıslak haldeki yüzeylerin moleküler etkileşiminin yanı sıra yapısal değişimlerini ve tabaka özelliklerini gerçek zamanlı ve işaretleyici kullanmaksızın ölçebilen yüzey duyarlı ölçüm sistemidir.

MP-SPR’nin başlıca üç ana uygulama alanı vardır:

YAŞAM BİLİMLERİ

İlaç geliştirme (İlaç formülasyonu, Kontrollü ilaç salımı, İlaç-hücre etkileşimleri, Nanopartikül hedeflemesi, Hücre içi alım mekanizması)

Biyofizik (Yağ etkileşimleri)

YAŞAM BİLİMLERİ: Neden MP-SPR?

 • Benzersiz çeşitlilik: Düşük molekül ağırlıklı ilaçlardan nanopartikül ve virüslere kadar hedeflemenizi optimize edin
 • Afinitenin ötesi: Gelecek adımlar için karar araçlarını sağlamak adına afinite ile beraber moleküler bağlanma kinetiklerini belirleyin.
 • Anlamak: MP-SPR ile kinetik ve dinamik yapı değişimlerini inceleyerek moleküllerinizi daha iyi anlayın
 • PureKinetics™: Sıralı yığın etkisi ölçümü için küçük moleküllerde, lipitlerde ya da biyomalzemerde bile yüksek kaliteli veri güvencesi sağlar.
 • Molekülün seçiminden hücre içi alım mekanizmasına kadar ölçüm:  İlaç-malzeme, ilaç-hedef, ilaç-lipit membran ve hatta ilaç-canlı hücre tekli tabaka arasındaki etkileşimleri ölçün. Hücre içi alım sırasındaki içe doğru kıvrılmayı işaretleyici kullanmaksızın kanıtlayın!
 • Optimize edilmiş formülasyon: Filmlerden ilaç ilaç salım kinetiklerini tayin edin.
 • Yağla işaretleme ve pahalı prizma sensörler yok: MP-SPR Navi™ cihazları elastomere denk optik kırılma indeksi kullanır. Böylelikle, sensörleri değiştirmek ve sonraki adımlarda mikroskobi gibi farklı metotlarla yapılacak analizleri gerçekleştirmek oldukça kolaydır          

BioNavis Ltd olarak ilkleri sunuyoruz:

 • Etkileşim kinetikleri ve tabaka yapısal değişimleri kesin ölçümlerle sağlayan tek SPR.
 • Hücre membranındaki trans- ve para-hücresel ilaç/nanopartikül taşınımını gerçek zamanlı olarak işaretleyici kullanmaksızın yapan ilk SPR
 • Sıralı yığın etkisi ölçümünü yapan ilk SPR (PureKinetics™)

Yaşam Bilimleri örnekleri (İngilizce içerikli): Application Notes, Publications

BİYOSENSÖRLER

Tahlil geliştirme (Tarım, Gıda ve yem güvenliği, Çevresel, Klinik, Sınır ve süreç kontrolü).

Nokta analiz biyosensör geliştirme (EC, SERS, ELISA, floresans, basılı biyosensörler, nanopartiküller)

BİYOSENSÖRLER: Neden MP-SPR?

 • Pahalı tahlil transferi içermez: sensörünü doğrudan algılayıcı maddeniz üzerinde oluştur: Elektrokimyasal (EC) ve SPR tespiti için metaller, ELISA için plastikler, basılı biyosensörler için selüloz, SERS için metal nanopartiküller, klasik kimya için camlar, manyetik nanopartiküller, bakteriler, canlı hücreler ve daha fazlası.
 • Her tayin türü: doğrudan bağlama, yarışmalı tayinler, antikorlar, fragmanlar, DNA, moleküler baskılı polimerler (MIPs), aptamerler, nanopartiküller, hücreler
 • Herhangi bir örnek türü: Gaz ve sıvı örneklerle çalışmaya uygun, ham ya da saflaştırılmış, küçük organik moleküllerden metalik nanopartiküllere.
 • Kolay doğrulama: elektrokimya, floresans veya diğer optik tanımlama yöntemleri ile In-situ MP-SPR. Ex-situ: Mikroskopi.
 • Tayinin ötesinde: Ayrıca mikroakışkan kanallarda değil yalnızca algılama alanlarında tek kullanımlık kartuş malzemelerin örnekle olan etkileşimi optimize edin.
 • Anlama: Yalnızca ölçüm değil, aynı zamanda tayin kinetiğinizi ve yapısal değişimlerinizi eşsiz bir şekilde anlayabilirsiniz.

BioNavis Ltd olarak ilkleri sunuyoruz:

 • Kesin ölçüm gerçekleştirebilen piyasadaki tek ticari SPR.
 • Piyasadaki en çeşitli sensor serisi
 • Sıralı yığın etkisi ölçümünü yapan ilk SPR (PureKinetics™)
 • Eş zamanlı olarak kalınlık ve kırılma indeksi tayinini gerçekleştirebilen ilk SPR (LayerSolver™)

Biyosensör örnekleri (İngilizce içerikli): Application Notes, Publications

 

MALZEME BİLİMİ

Yeni Malzemeler ve Kaplamalar (Antimikrobiyal, Yansıma önleyici yüzeyler, Filtre membranları, Lensler, İmplantlar, Grafen, Karbon nanotüpler, Çevre dostu malzemeler, Plasmonik malzemeler…)

İnce film üretiminde proses optimizasyonu (Görüntüleme teknolojileri, Güneş pilleri, Piller vb.)

MALZEME BİLİMİ: Neden MP-SPR?

 • Malzeme özgürlüğü: Metallerin, seramiklerin, polimerlerin, organik malzemelerin ve hatta nanoselüloz ya da grafenlerin nanotabakalarını karakterize edin.
 • Ångströmden (Å) mikrometreye (µm) kadar nanotabakalar: Tek tabakadan mikron boyutta kalınlığa sahip çoklu tabakalı malzemeleri ölçün.
 • Nanopartiküller: Nanopartikülleri ve adsorpsiyon kinetiklerini optimize edin.
 • LayerSolver™: İki kilit parametreyi aynı anda ölçümleyin; Kalınlık ve Kırılma İndeksi
 • En iyiyi daha iyiden ayırın: Yüzeylerdeki kinetik çalışmaları için en hassas ölçüm – gerçek zamanlı adsorpsiyon, şişme, salım kinetik ölçümleri
 • Kuru halden ıslak halen aynı konfigürasyon
 • Kolay doğrulama: In-situ: Elektrokimya, floresans ya da daha başka MP-SPR. Ex-situ: Yağ içermeyen analiz sayesinde aynı örnekler AFM veya farklı tekniklerle ölçülebilir. In-silico: Sonuçlar aynı zamanda analitik olarak doğrulanabilir.
 • In-situ ve Ex-situ için modifiye edilmiş sensörler: Çok sayıdaki substratlarımız kendiliğinden oluşma (self assembly), Langmuir-Blodgett (LB), Kimyasal Buhar Kaplama (CVD), Buharlaşma, Atomik Katman Kaplama (ALD), Moleküler damgalama, dönel kaplama (Spin Coating), daldırmalı kaplama (Dip Coating) gibi  neredeyse tüm ince film kaplama teknikleri ile modifiye edilebilmektedir.

BioNavis Ltd olarak ilkleri sunuyoruz:

 • Malzeme bilimi için ilk ticari SPR
 • Fonksiyonel kaplamaların biyokimyasal özelliklerinin çalışılabilmesi için en hassas cihaz.
 • 5 Ångströmden (Å) başlayarak değişen kalınlıktaki nanolaminatın kalınlığını, optik yoğunluğunu ve bariyer fonksiyonelliğini ölçen tek cihaz
 • Eş zamanlı olarak kalınlık ve kırılma indeksi tayinini gerçekleştirebilen ilk SPR (LayerSolver™)

Malzeme Bilimi örnekleri (İngilizce içerikli): Application Notes, Publications

Çok Parametreli Yüzey Plazmon Rezosans Hakkında (MP-SPR)

Yüzey Plazmon Rezonans (geleneksel SPR) cihazı aslında yalnızca moleküler etkileşimleri belirlemek için geliştirilmiştir. Bu teknoloji 20 yılı aşkın süredir altın ve dekstran yüzeylerde biyolojik kökenli tıbbi maddelerin geliştirilmesinde kullanılmıştır. Polimerler, grafen, nanopartiküller ve canlı hücre yüzeylerinde de ölçüm yapabilmek adına teknolojinin limitlerini daha zorladığımızı söyleyebiliriz.

Daha da önemlisi, MP-SPR eşsiz özelliklere sahiptir:

Ölçümler:

Tabaka Özellikleri

Moleküler Etkileşimler

Kırılma indeksi

Kalınlık

Sönüm katsayısı

Yoğunluk

Yüzey kaplaması

Şişme

Optik dağılım

Kinetik

Afinite

Konsantrasyon

Adsorpsiyon/Absorpsiyon

Desorpsiyon

Adezyon

Elektrokimya

Substratlar:

MP-SPR geleneksel altın, dekstran ve diğer ince polimer substratlarından PS, PET, PMMA, SiO2, TiO2, Al2O3, ITO, grafen, CNT, Pt, Pd gibi farklı substratlara kadar kullanımı mümkün kılmaktadır.

Geleneksel SPR 150 nm’den daha ince kalınlıktaki örneklerle çalışabilirken, MP-SPR bu limitleri aşıp mikron seviyesine kadar çıkabilmekte, hatta canlı hücre tekli tabakası ile çalışabilmektedir.


 

MP-SPR Teorisi

P-polarize gelen ışık yüksek kırılma indeksine sahip cam sensörün arayüzünde bulunan elektriksel olarak iletken altın tabakaya ve düşük kırılma indeksine sahip dış ortama/örneğe çarpar.  Belirli bir açıda uyarılmış yüzey plazmonları, düşük yoğunluklu yansıyan ışın sonucu ortaya çıkar ve bu durum SPR grafiğinde eğim olarak görülebilmektedir.

Geleneksel SPR (odaklanmış ışın BIA analizleri gibi, SPREETA, SPR görüntüleme) fonksiyonelliğini ve uygulanabilirliğini sınırlayan tek dalga boyundaki minimum pik değerini ölçebilmektedir. MP-SPR ise tüm SPR grafiğini birden çok dalga boyunda elde etmektedir ve bu da PureKinetics™ and LayerSolver™ teknolojileriyle yüzey etkileşimleri ile beraber tabaka özelliklerinin yüksek kalitede ölçülmesini sağlamaktadır.

MP-SPR nasıl çalışıyor? Animasyonumuzu inceleyin(Yalnızca İngilizce versiyonu mevcuttur): MP-SPR angular scan, MP-SPR nanoparticle interactions, MP-SPR thickness measurements

MP-SPR diğer tekniklere göre farkı nedir? Teknolojimizi inceleyin (Yalnızca İngilizce versiyonu mevcuttur): Traditional SPR, ellipsometry, QCM

SPR teorisinin daha fazlası (Yalnızca İngilizce versiyonu mevcuttur)

 

 

MP-SPR Navi™ Hakkında

İlk cihazımız 2008 yılında kurulmuştur ve halen etkin şekilde kullanılmaktadır. MP-SPR teknolojisi ilk olarak 2011 yılında tanıtılmış, böylece cihaz kapasitemiz ve sayımız geleneksel cihazlara göre muazzam bir sıçrayış göstermiştir. Cihazlarımız akademi ve endüstride, ABD, Japonya, Çin, Finlandiya ve aynı zamanda Türkiye ve Arjantin’i de içeren 25 den fazla ülkede kullanılmaktadır En yeni jenerasyon cihazlarımız 2015 yılında piyasaya çıkmıştır. MP-SPR Navi™ ailesinin dört ana üyesi:

OTSO.png

200_OTSO_LOGO.jpg

KONTIO_HORIZONTAL.png

400_KONTIO_LOGO_24012019_cropped.jpg

VASA_all_orange.png

210A_VASA_LOGO_left.jpg

Kauris_logo.png

410A_KAURIS_instrument_cropped.jpg

NAALI LOGO

220A_NAALI_LOGO.jpg

ILVES LOGO

420A_ILVES_LOGO.jpg

Sistemlerinden oluşmaktadır. Önceki ürün yelpazemiz ise SPR Navi™ 200, 210A and 220A ve KSV SPR 200 sistemlerinden oluşmaktaydı.
Tüm cihazlar Finlandiya’da dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

Ürünlerimizin teknik özellikleri (Yalnızca İngilizce versiyonu mevcuttur)

Cihazlarımız nasıl çalışıyor? Videomuzu inceleyin (Yalnızca İngilizce versiyonu mevcuttur)


 

BioNavis Ltd Hakkında


Yüzey etkileşimleri ve nano tabaka karekterizasyonu çalışmalarında kullanılan MP-SPR cihazının tek üreticisiyiz:

 • Ölçümün ötesinde anlamak; MP-SPR ile alınan kesin sonuçlar aynı zamanda analitik olarak takip edilebilir

 • Tek sonuca yönelik cihazın ötesinde çok yönlülük; Cihazlarımız gerek devam eden çalışmalarda gerekse ileride projelerde veya partner laboratuvarların kullanımı için uygundur.

 • Sistemlerimiz gelişen bilimin ve araştırma sonuçlarının endüstri ile işbirliği şeklinde özetlenebilir.

BioNavis Ltd. Tampere, Finlandiya’da özel bir kuruluştur.

Daha fazla bilgi için

Cihazlarımızı inceleyin icon-meeting.png
Webinar’lara katılın icon-webinar.png
Teklif talep edin icon-quote.png
Araştırma laboratuvarlarımızda ölçüm yapmamızı ister misiniz? icon-sample.png

 

Doğrudan bizimle veya tek yetkili temsilcimiz olan distribütörümüz ile temasa geçin.